Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.all4fish.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep www.all4fish.pl jest prowadzony przez firmę:
  F.H. KIRYSEK Agata Golch
  ul. Łanowa 40
  30-725 Kraków
  Nip. 679-292-66-20
  Regon 121447003
 3. Adres do korespondencji:
  F.H. KIRYSEK Agata Golch
  ul. Łanowa 40
  30-725 Kraków
  e-mail: all4fish_pl@poczta.fm
 4. Zakup w sklepie internetowym www.all4fish.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 6. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych licząc od momentu zapłaty, chyba, że przy zamówieniu jest podane inaczej.
 7. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia bez podawania przyczyny i zwrócić. Towar taki nie może być używany. Aby obstąpić od umowy sprzedaży, kupujący musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie na piśmie może zostać wysłane pocztą, e-mailem lub złożone osobiście.
 8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, F.H. KIRYSEK zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 11. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 12. F.H.KIRYSEK zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia.
 13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.all4fish.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Walutą płatności jest złoty polski.
 14. F.H. KIRYSEK wystawia rachunek na zakupiony towar.
 15. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz sklep stacjonarny.
 16. Wysyłka za granicę Polski oraz jej koszty ustalane są indywidualnie.
 17. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Administratorem danych osobowych przekazywanych nam w celu kontaktowym i/lub zrealizowania zamówienia jest:
  F.H. Kirysek Agata Golch
  NIP 679-292-66-20
  Regon : 121447003
  F.H. Kirysek pełni funkcję inspektora ochrony danych.

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się pod nr tel. 603-984-374 oraz na pocztą elektroniczną.
  Państwa dane osobowe zebrane przez administratora danych wykorzystywane będą w następujących celach:
 • Odpowiedzi na zadanie nam pytanie np. poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy
 • Zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży
 • Przy wybraniu przesyłki kurierskiej dane osobowe będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłkę co jest niezbędne do zrealizowania usługi. Administrator udostępni dane spedytorowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu do klienta.

  Dane będą przechowywane przez okres wykonywania usługi oraz na czas kontaktu z nami ale mogą być także archiwizowane. Przysługuje Państwu prawo do sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych. Korzystanie z tego sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów oraz nawiązanie z nami kontaktu jest dobrowolne i jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

REKLAMACJE:

1. Wszystkie oferowane przez Nas produktu są fabrycznie nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu produkt bez wad. Kupujący ma możliwości reklamacji zakupionego towaru jeśli stwierdzi jego wadę.

2. Kupujący reklamowany towar musi dostarczyć na adres sklepu t.j. ul. Łanowa 40, 30-725 Kraków wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną jeśli takowa była dołączona do produktu.

3. Przy składaniu reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny i opisać powód reklamacji.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru.

5. Sposób rozpatrzenia reklamacji może być sądowy oraz pozasądowy tzw. polubowny, którym zajmują się min. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

Menu

Utwórz darmowe konto, aby zapisać ulubione przedmioty.

Zaloguj się